Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Και το γράφουν, το γράφουν, το γράφουν....

Ένα από τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος της Κέρκυρας είναι τα παρατημένα οχήματα. Όταν αυτό επισημανθεί είτε από το Δήμο είτε από τους περιοίκους, τότε ο Δήμος τοποθετεί μια προειδοποιητική ταινία και μετά από 30 μέρες το απομακρύνει.
Υποτίθεται ότι αν ο οδηγός δεν έχει εγκαταλείψει το όχημα του, εντός των 30 ημερών περνάει και το απομακρύνει ο ίδιος.
Τι θα συμβεί όμως αν ο Δήμος δεν τοποθετήσει την προειδοποιητική ταινία;
Τι θα συμβεί αν δεν έχει ακούσει τα αιτήματα περί απομάκρυνσης των κατοίκων;
Μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η εξέλιξη στο Δήμο Κέρκυρας;
Είμαι σίγουρος πως όχι.
Ε λοιπόν, δεν το απομακρύνει, αλλά...
το γράφει. Ναι κόβει κλήσεις. Και μία και δύο και τρεις φορές….