Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα Αλιείας Κέρκυρας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για την χορήγηση της Ειδικής Άδειας Αλιείας Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών έτους 2013.
Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα μας το αργότερο μέχρι τις 30/8/2012.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών αλιείας ξιφία και μακρύπτερου τόνου είναι:...
1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογραμμένη απ’ όλους τους ιδιοκτήτες (θα δοθεί Υπόδειγμα από την υπηρεσία μας)
2. Συμπλήρωση πίνακα (θα δοθεί από την υπηρεσία μας) με την παραγωγή (κιλά) Ξιφία και Μακρύπτερου των ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
3. Θεωρημένο αντίγραφο όλων των σελίδων της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους
4. Θεωρημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταμέτρησης ή και Εγγράφου Εθνικότητας (για τα νηολόγια)
5. Θεωρημένο αντίγραφο όλων των σελίδων της Άδειας Πλόων
6. Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη για την επαγγελματικότητα
α) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας συνταξιοδότησης και η απασχόληση βάσει της οποίας συνταξιοδοτείται .
β) Στην περίπτωση που η αλιεία αποτελεί το κύριο επάγγελμα (και όχι το αποκλειστικό), ο αλιέας θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την αίτηση φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο αλιέας έχει και αγροτικά εισοδήματα (αγροτοαλιέας).
* Όλα τα δικαιολογητικά είναι εις διπλού.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αλιείας Κέρκυρας στα τηλ. 2661364704 και 2661364714