Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων – Αποφάσεις

• Λόγω της απουσίας της Αντιπεριφερειάρχη Νησιωτικής Πολιτικής, Σμαράγδας Σαρδελή, από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναβλήθηκε το θέμα των λιμενικών υποδομών στα μικρά νησιά, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Ι.Ν....
προγραμματίζεται να ανατεθεί σε μελετητή η έρευνα των αναγκών των λιμανιών στα μικρά νησιά, καθώς και η μελέτη τους, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε αυτά.


• Επίσης, μετά από έγγραφο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, Διον. Μυλωνά ( ο οποίος απουσίαζε από τη συνεδρίαση, για σοβαρό οικογενειακό λόγο) αλλά και λόγω έλλειψης αναγκαίων για το θέμα εγγράφων, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος: Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Ζακύνθου».


• Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του αρθρ 3 της από 15-02-2012 προγραμματικής σύμβασης έργου: «ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ» ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με προϋπολογισμό έργου 484.680,00 ευρώ.


• Κατά πλειοψηφία «πέρασε» το θέμα: Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου - CORFU MARM ΕΠΕ» στη θέση «Σουλεϊκα» του Δήμου Κέρκυρας στην Π.Ε. Κέρκυρας».


• Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση των υποέργων του έργου με τίτλο : Έργα οδικής ασφάλειας στο Τμήμα της Επαρχιακής οδού υπ. αρ. 2 Κέρκυρα έως διασταύρωση προς Πέλεκα , της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.


• Ομόφωνα εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για υποβολή πρόταση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου «Επέκταση Λιμένος Ερείκουσας», προϋπολογισμού 8.591.000€
Κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της ΠΙΝ ως προς τη σύσταση κενών οργανικών θέσεων.


• Κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε η ανάθεση στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκο Βαρότση, για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών . γνωματεύσεων - ενημέρωσης του Π.Σ. και του κοινού επί των θεμάτων που αφορούν την εξόρυξη, διαχείριση και τις συνέπειες από τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.


• Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 45, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», άξονας προτεραιότητας 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ.Α


• Ομόφωνα το Π.Σ. γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. και υποέργο« Άμεσες Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας».


• Επίσης, ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. και υποέργο: «Συντήρηση Ε.Ο.Ν».


• Ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αποκαταστάσεις - Βελτιώσεις Οδικού δικτύου».