Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων – Ναι στη μελέτη για τη «Βίλλα Ρόσσα»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, την εισήγηση του Περιφερειάρχη, Σπ. Σπύρου, για εκπόνηση μελέτης ανακατασκευής του κτηρίου της «Βίλλα Ρόσσα», στην Κέρκυρα, καθώς και τη...
σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για τη χρήση του κτηρίου.


Η εισήγηση του Περιφερειάρχη


Στις 27 Απριλίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε αποφασίσει – ομόφωνα – την αποδοχή του παραχωρητηρίου του κτηρίου της «Βίλλα Ρόσσα», που είχε γίνει προς την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, καθώς και τη μελέτη – κατασκευή του κτηρίου για πολιτιστική χρήση.
Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε της απόφασης αυτής, υπήρξε μέριμνα τόσο από εμένα προσωπικά όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή.
Μια σημαντική, θεωρώ, ενέργεια ήταν η τροποποίηση όρων του παραχωρητηρίου χρήσης, το οποίο είχε συνταχθεί πριν την εξόφληση του ακινήτου, καθώς στις συνεννοήσεις που είχαμε με τη Διαχειριστικά Αρχή του ΕΣΠΑ εκφράστηκαν επιφυλάξεις ως προς τους όρους με αρ. 5 και 8γ του από 07-06-2000 παραχωρητηρίου, επειδή προαπαιτούμενο της επιλεξιμότητας του έργου στο ΕΣΠΑ είναι ο φορέας του έργου να μη βαρύνεται με επαχθείς όρους σε ό, τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ειδικότερα ζητήθηκε η τροποποίηση των εξής όρων:
1. στην άρση της δυνατότητας της ΚΕΔ για μονομερή ανάκληση εφόσον έχει ήδη αποπληρωθεί το συμφωνημένο αντάλλαγμα (άρθρο 5), και
2. σε ό,τι αφορά το χρόνο υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης (5ετία), ο οποίος εκ των πραγμάτων έχει παρέλθει.
Αντιλαμβάνεσθε ότι η αιρετή Περιφέρεια που διαδέχθηκε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας από 01.01.2011 δεν ευθύνεται για την παρέλευση του χρόνου που είχε αρχικά προσδιοριστεί για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης.
Επίσης είχα επικοινωνία με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς, όπως και εσείς γνωρίζετε, για τη «Βίλλα Ρόσσα» έχουν υπογραφεί δυο Υπουργικές αποφάσεις:


Α. Υπουργική Απόφαση – Υπουργείο Πολτισμού/ΔΙΛΑΠ/Γ/3584/61243/20-1-1986 – ΦΕΚ 66/Β/21-2-1986 – Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης.


Β. Υπουργική Απόφαση – Υπουργείο Πολιτισμού/ΔΙΛΑΠ/Γ/24463/11-5-1999 – ΦΕΚ 1096/Β/9-6-1999 – Συμπλήρωση απόφασης και χαρακτηρισμός του και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας και με τα βοηθητικά κτίσματα και τον μανδρότοιχο.


Συνεπώς, κάθε παρέμβαση και κάθε δράση στο χώρο υπόκειται σε αυτό το καθεστώς και προκειμένου να αποφύγουμε καθυστερήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε και με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Επίσης, για τη μελέτη που θα εκπονηθεί και που θα κατατεθεί για έγκριση στο ΚΑΣ, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις αλλά και τους συμβατικούς όρους του παραχωρητηρίου, πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η χρήση του κτηρίου.


Παρενθετικά, θα ήθελα να αναφερθώ και στις ενέργειες που έκανε η Περιφέρεια, προκειμένου να εγκριθεί η μετατόπιση της περιτοίχισης του διατηρητέου κτηρίου, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο Δικαστικό Μέγαρο.
Μετά την αυτοψία που έγινε από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού υπήρξαν προβληματισμοί κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει αλλά και περαιτέρω έγινε άρση του αιτήματός μας, για μετατόπιση του τοιχίου, για τρεις λόγους:
1. Η πρόσβαση από το σημείο εκείνο προς το Δικαστικό Μέγαρο έχει τεράστιες δυσκολίες.
2. Χρειάζεται παρέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία, στην οποία υπάρχουν και λειτουργούν εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στο νότιο τμήμα του οικοπέδου της «Βίλλα Ρόσσα».
3. Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα καθορίζει άλλη πρόσβαση προς το Δικαστικό Μέγαρο.
Όπως κι εσείς γνωρίζετε, τα θέματα που σχετίζονται με την πολεοδόμηση της περιοχής Αγίου Σπυρίδωνα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης της αρμόδιας Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Κέρκυρας.


Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει για την ένταξη της «Βίλλα Ρόσσα» στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη, ως προαπαιτούμενο για την εκτέλεση του έργου.


Προτάσεις αξιοποίησης – Δημόσια διαβούλευση


Σε ό, τι αφορά στη χρήση του κτηρίου, πέρα από τους όρους του παραχωρητηρίου, υπάρχει, επίσης ομόφωνη, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για πολιτιστική χρήση.
Στο πλαίσιο αυτό, θέλησα να διερευνήσω τη βούληση φορέων που εμπλέκονται με το θέμα, καθώς και πολιτών, προκειμένου να συγκεντρώσω προτάσεις αξιοποίησης χωρίς δέσμευση υλοποίησης της μιας ή της άλλη πρότασης και πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο καταθέσει και αυτό τις προτάσεις του ή αξιολογήσει εκείνες που έχουν κατατεθεί.
Στις 9 Μαΐου 2012 έγινε ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων αξιοποίησης του κτηρίου.
Μέχρι στιγμής όχι απλά με τη μορφή της ιδέας (γιατί τέτοιες υπάρχουν αρκετές) αλλά με τη μορφή και της τεκμηρίωσης έχουν κατατεθεί δυο προτάσεις:
Α. Πρόταση για Πολύ – Πολιτιστικό Κέντρο από τον κ. Βασίλη Μήττα, Τεχνικό Σύμβουλο στη Σχολή Καλών Τεχνών (Τμήμα Κινηματογράφου) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Β. Πρόταση για Μουσείο της πόλης της Κέρκυρας: Μια απεικόνιση της πολιτισμικής της κληρονομιάς», που υποβλήθηκε από την κ. Αλίκη – Ξενία Νικηφόρου, επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς» και την κ. Στεφανία Κοντοστάνου, απόφοιτο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Μουσείο της πόλης Κέρκυρας: μια απεικόνιση της πολιτιστικής της κληρονομιάς».
Ευελπιστώ ότι, στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας διαβούλευσης, θα υποβληθούν και άλλες προτάσεις.


Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων


Προτείνω, για λόγους ευελιξίας, να συσταθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο μια ολιγάριθμη Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων που θα κατατεθούν.
Στην Επιτροπή αυτή προτείνω να συμμετέχω, ως συντονιστής.
Επίσης, προτείνω την αυτοδίκαιη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, Χρήστου Σκούρτη και τη συμμετοχή του Περιφερειακού Συμβούλου, Δημήτρη Καρύδη.
Τέλος, προτείνω ως μέλη της Επιτροπής την Περιφερειακή Σύμβουλο, Ανδρομάχη Δαγκλή, από την μείζονα αντιπολίτευση και τον επικεφαλής της «Επτανησιακής Αναγέννησης», Γιώργο Καλούδη, από την ελάσσονα αντιπολίτευση.