Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Δήλωση Γιάννη Τρεπεκλή για το Μον Ρεπό

«Από το 2006 είχε ξεκινήσει η διεκδίκηση των κτιρίων από το Δήμο Κέρκυρας και αφορά τα κτίρια που είναι στο Μον Ρεπό. Κάποια από αυτά συντηρούνταν από την Αρχαιολογία, αλλά κάποια ήταν ερειπωμένα και τραυμάτιζαν την εικόνα του Μον...
Ρεπό, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες αλλά αποτελεί και αγαπημένο περίπατο των μονίμων κατοίκων.
Θέλω να σας πω ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε, λυπάμαι που θα το πω, με υπηρεσιακή κυβέρνηση να πάρουμε τα κτίρια αυτά και να επιστρέψουν στο Δήμο της Κέρκυρας.
Από εδώ και πέρα εμείς έχουμε έτοιμες μελέτες για την ανακατασκευή και συντήρηση των κτιρίων. Θα προσπαθήσουμε με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Παλιάς Πόλης την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στο ΕΣΠΑ για να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου.
Νομίζω όμως ότι η Πολιτεία απαντά στα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πολύ αργούς ρυθμούς, για ζητήματα που δεν χρειάζονται χρηματοδοτήσεις.
Ευτυχώς παρά την αδιαφορία όλων αυτών των ετών, είχαμε την μεγάλη επιτυχία να επιστρέψουν τα ακίνητα στη χρήση του Δήμου Κέρκυρας».