Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας

Δυνάμει των άρθρ. 18-21 του Καταστατικού του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, συγκαλούμε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 την....
Απολογιστική και Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο κατάστημά του στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη («Οικοζωή» Αβραμίου).
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας συγκαλείται εξ αναβολής Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 κ. ώρα 18.00 στο κατάστημά του στην Οδό Ιωάννου Θεοτόκη («Οικοζωή» Αβραμίου). Η εξ αναβολής Γ.Σ. θεωρείται ευρισκόμενη σε απαρτία με οιονδήποτε αριθμό παρόντων.