Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Διαγωνισμός για τον Εξοπλισμό Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη διακήρυξη για τον επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στο έργο: «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας». Το έργο αφορά στην προμήθεια μουσικών οργάνων, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 93.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο...
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013».
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 24 Ιουλίου.


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας από την κ. Υπαπαντή Γληγόρη στο τηλέφωνο: 26453-60723.