Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 21 Ιουνίου στην Αναγνωστική

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως...
αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.


Είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Κύπρο που εγκρίθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Όλα τα τμήματα και των τεσσάρων σχολών έχουν αναγνωριστεί ως ομοταγή και ισότιμα προς τα αντίστοιχα των Ελληνικών ΑΕΙ.


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities , το οποίο αποτελείται από 66 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 600,000 φοιτητών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει 114 συμφωνίες στο πρόγραμμα Erasmus με 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.


Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 4 σχολές με 9 τμήματα:


• Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
- Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών
- Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς
- Τμήμα Νομικής


• Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου
- Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
- Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ


• Σχολή Θετικών Επιστημών
- Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανολογίας
- Τμήμα Επιστημών Υγείας


• Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής
- Τμήμα Τεχνών
- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής


Το τμήμα Νομικής έχει καταστεί από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους σπουδαστές από την Ελλάδα. Το τμήμα λειτουργεί στην ελληνική γλώσσα και διαθέτει σύγχρονο πρόγραμμα νομικών σπουδών, με αντιστοιχία των προγραμμάτων των νομικών τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Λόγω της αντιστοιχίας της Νομικής με τις νομικές σχολές της Ελλάδας, δεν απαιτούνται εξετάσεις μαθημάτων για αναγνώριση.


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα βρίσκεται στην Κέρκυρα για παρουσίαση την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012, στις 19:00 στην Αναγνωστική Εταιρεία, όπου θα προσφέρει ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών, το κόστος σπουδών, την στέγαση και τη διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο.