Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας.

Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων την Τετάρτη 30 Μαΐου . Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση κατέληξε στην ακόλουθη ομόφωνη απόφαση:
Α. Αρνούμαστε την πρόταση των ξενοδόχων για μείωση μισθών και επιδομάτων. Ζητάμε πίσω το πραγματικό εισόδημα που έχει απολέσει ο κλάδος απ το 1992 και μετά με σύναψη Συμβάσεων Εργασίας που υπογράφονταν κάτω απ τα όρια του....
πληθωρισμού στο όνομα της σύγκλισης των οικονομιών , της ένταξης στο ευρώ του προγράμματος σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Η διατήρηση των ήδη υπαρχουσών Διαιτητικών Αποφάσεων και ΣΣΕ αποτελεί την κόκκινη γραμμή για τον κλάδο μας. Καλούμε τους ξενοδόχους πριν είναι αργά να συνετιστούν. Για το λόγο αυτό τους δίνουμε περιθώριο μέχρι τις
27 Ιούνη να επανεξετάσουν την προκλητική στάση τους και να προσέλθουν στο Εργατικό Κέντρο στις 12:30 μμ. την ίδια μέρα για υπογραφή τοπικής ΣΣΕ.


Β. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ/Σ του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων να προκηρύξει μέσα στην σαιζόν απεργιακές κινητοποιήσεις αόριστης διάρκειας όποτε χρειαστεί και σε χρόνο που θα κρίνει το Δ/Σ με αιτήματα την υπογραφή κλαδικής ή τοπικής σύμβασης εργασίας και την απόκρουση παραβιάσεων των ήδη ισχυουσών συμβάσεων και Δ.Α . Ειδικότερα εξουσιοδοτείται το Δ.Σ για προκήρυξη ακόμη και για απεργία διαρκείας αν κριθεί σκόπιμο από 3 Αυγούστου και μετά που τελειώνει η μετενέργεια της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας .


Γ. Εξουσιοδοτείται το Δ/Σ του Συνδέσμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση και την ανάπτυξη της συνεργασίας σε ταξική κατεύθυνση των σωματείων στον τουρισμό για κοινή δράση αντίστασης στην επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό απ το τουριστικό κεφάλαιο.


Δ. Αποφασίζεται να τυπωθούν με την επιμέλεια του Δ/Σ ξενόγλωσσα κείμενα για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους αγώνες και τα αιτήματα του κλάδου , την κερδοσκοπική δράση των ξενοδόχων που ζημιώνει τους εργαζόμενους και υποβαθμίζει τις υπηρεσίες στον τουρισμό. Να διανεμηθούν κατά την άφιξη των επισκεπτών στο αεροδρόμιο και να ζητηθεί η συμπαράσταση τους με κάθε τρόπο. Επίσης να γίνει ενημερωτική καμπάνια μέσω internet και άλλων μέσων διεθνώς , αν αυτό κριθεί απαραίτητο απ το Δ/Σ του Συνδέσμου.


Ε. Αποφασίζεται η συγκρότηση ομάδας περιφρούρησης εργατικών αγώνων και για το λόγο αυτό καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ομάδα , να δηλώσουν άμεση συμμετοχή στην Διοίκηση του Συνδέσμου.
Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας.