Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/ 05/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:...
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 10oυ/10-05-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Θέμα 2o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη
Θέμα 3o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς
Θέμα 4o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου ανακοίνωσης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ – 2012 », προϋπολογισμού : 20.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής Θέμα
5o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού: 90.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 6o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "Καταπολέμηση κουνουπιών 2012 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων". Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 7o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την "Ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της ΠΙΝ, για το έτος 2012". Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 8o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 220-09/23-04-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 9o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 507-22/16-12-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 10o: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 347-17/14-10-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 11o: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη δακοκτονία της ΠΙΝ 2011. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 12o: Έγκριση δαπάνης για την Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 13o: Έγκριση εξουσιοδότησης στον Δήμο Κέρκυρας για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών πετρελαιοειδών για τα έτη 2012-2013. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 14o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ», αναδόχου: ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 15o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ)», προϋπολογισμού 6.980.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 16o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 73.800,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ 2011» με Κ.Α. 2011ΕΠ02200000 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 17o: Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία SOPEXA A.E.-Διαφημιστική Εταιρεία, της οργάνωσης της συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εκδήλωση "The taste of Greece comes to London" που πραγματοποιείται στο Λονδίνο από τις 22-26 Ιουνίου 2012. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 18o: Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Χρήστου Ηρακλή Σκούρτη στην Ηγουμενίτσα (11/05/2012). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
Θέμα 19o: Έγκριση μετακίνησης Επιστημονικής Συνεργάτιδας, κ. Αγγελικής Ρουβά στην Ηγουμενίτσα (11/05/2012). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης Θέμα 20o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 21o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης
Θέμα 22o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση Θέμα 23o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής