Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Πώς θα φορολογηθούν οι επιχειρήσεις μετά τις εκλογές

ΠΗΓΗ:http://moneypost.gr

Η καθιέρωση ενός ενιαίου τρόπου φορολόγησης όλων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη μορφή τους –δηλαδή από το αν είναι ατομικές ή προσωπικές επιχειρήσεις ή από το αν είναι ανώνυμες εταιρείες ή ΕΠΕ- θα εξεταστεί από τη νέα κυβέρνηση στο πλαίσιο του φορολογικού διαλόγου ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε έναν νέο φορολογικό νόμο από το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η λογική του μέτρου είναι να...
εγκαταλειφθεί το ισχύον πολύπλοκο σύστημα το οποίο όχι μόνο αυξάνει τη γραφειοκρατία αλλά επιτρέπει και στους επαγγελματίες να βρίσκουν διεξόδους νόμιμης φοροαποφυγής καταφεύγοντας πότε στη μια λύση και πότε στην άλλη. Ήθελε να εμφανίσει ένα μικρό εισόδημα ο επιχειρηματίας; Έφτιαχνε μια ατομική επιχείρηση; Ήθελε να δηλώσει κάτι περισσότερο; Έφτιαχνε μια ομόρρυθμη ή μια ετερόρρυθμη κ.ο.κ. Η ενοποίηση σχεδιάζεται να ξεκινήσει καταρχήν από το ατομικές και τις προσωπικές επιχειρήσεις καθώς ο διαφορετικός τρόπος φορολόγησής τους έχει καταντήσει ανέκδοτο. Μπορεί δύο επιχειρήσεις να βρίσκονται στο απέναντι πεζοδρόμιο, να έχουν ακριβώς το ίδιο αντικείμενο και παρ’ όλα αυτά να πληρώνουν τελείως διαφορετικό φόρο. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης μιας ατομικής επιχείρησης φορολογείται με την κλίμακα κάτι που σημαίνει ότι καταλήγει να πληρώνει φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ακόμη και 45%. Κι όχι μόνον αυτό. Επιβαρύνεται επιπλέον τόσο με το 500άρικο του τέλους επιτηδεύματος όσο και με την εισφορά αλληλεγγύης η οποία προσαυξάνει το φορολογικό συντελεστή ακόμη και κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Ναι, στην Ελλάδα υπάρχει τμήμα εισοδήματος που φορολογείται ακόμη και με 49%. Δανία γίναμε). Η ίδια ακριβώς επιχείρηση στο απέναντι πεζοδρόμιο, μπορεί να είναι μια ομόρρυθμη εταιρεία. Τα μισά κέρδη θα φορολογηθούν στο όνομα του ομόρρυθμου εταίρου ως επιχειρηματική αμοιβή (και με συντελεστές οι οποίοι και πάλι μπορούν να φτάσουν στο 45% αλλά μόνο στην περίπτωση που τα κέρδη της ΟΕ είναι πολύ μεγάλα δηλαδή άνω των 200.000 ευρώ συνολικά) και τα υπόλοιπα φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με συντελεστή 20%. Η νέα ιδέα είναι για όλες τις επιχειρήσεις να ακολουθηθεί ένα ενιαίο σύστημα. Τα κέρδη που δεν θα διανέμονται να επιβαρύνονται με έναν φορολογικό συντελεστή της τάξεως του 15% ενώ τα κέρδη που θα καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων θα φορολογούνται επιπλέον.