Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (2η / 2012) του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, την 20η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί κατωτέρω θεμάτων :...
1. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς τους.
2. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις προβλέψεις του Μνημονίου 2 για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.