Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Το "Ιόνιο Αρχιπέλαγος" για τον Απολογισμό του πρώτου χρόνου της ΠΙΝ:Το τριπλό έλλειμμα

Σε σχέση με τα πεπραγμένα του πρώτου χρόνου της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης Ιονίων Νήσων, από το Ιόνιο Αρχιπέλαγος ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
Ο απολογισμός που συζητήθηκε στις 18-2-12  στο περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί μια συρραφή πινάκων και στοιχείων χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Από αυτόν λείπουν σημαντικά θέματα για τα οποία η περιφέρεια είναι «επισπεύδων» δηλαδή ο φορέας που (πρέπει) να έχει τη έγνοια και την φροντίδα γι’ αυτά όπως π.χ. για το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, το θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου, τον εθνικό δρυμό Αίνου, το χωροταξικό σχέδιο της ΠΙΝ και άλλα παρόμοια¨...
σοβαρά ζητήματα.
Το γεγονός ότι η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη οικονομικά δεν συνιστά δικαιολογία γιατί αφενός το ίδιο ισχύει για όλες τις περιφέρειες αλλά και αφετέρου γιατί υπάρχουν προβλήματα που δεν απαιτούν οικονομικό κόστος για να επιλυθούν.  Γενικά για το χρόνο που πέρασε διαπιστώνεται ότι από την πλευρά της πλειοψηφίας υπήρξε ένα τριπλό έλλειμμα: α)  έλλειμμα βούλησης για συνεργασία και συναίνεση με την αντιπολίτευση, σε ζητήματα  εκπροσωπήσεων  και επιλογής προσώπων σε θεσμικά όργανα (π.χ. συμπαραστάτης του πολίτη) β) έλλειμμα διαχείρισης του ΕΣΠΑ όπου παρά τις προσπάθειες του περιφερειάρχη υπάρχει κίνδυνος απώλειας πιστώσεων αλλά και καθυστέρηση προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, γ) έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού αφού η  Περιφέρεια αγνοεί τι έργα και παρεμβάσεις γίνονται στο έδαφός της από κεντρικούς φορείς και υπουργεία και δεν διαθέτει ακόμα ένα συνοπτικό στρατηγικό σχέδιο -«μπούσουλα»- για την ανάπτυξη της περιοχής παρόλο που το Ιόνιο Αρχιπέλαγος το έχει θέσει ως προτεραιότητα  εδώ και ένα χρόνο .