Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

Με 65 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης» στην 41η πρόσκληση του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013.
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Μωραΐτης ενημερώνοντας ότι η μελέτη είναι ώριμη, είχε γίνει προσπάθεια ένταξης του έργου στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού...
 αλλά είχε αποκλειστεί. Με την υπ. 42/22.12.2011 προκήρυξη όμως δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα ένταξης του συγκεκριμένου έργου στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.800.000 ευρώ και στα 4 υποέργα του περιλαμβάνεται και η εξαγορά μικρής ιδιοκτησίας. Ο Δήμος προγραμματίζει να λειτουργήσει τον χώρο ως εκθεσιακό και μικροσυνεδριακό χώρο.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.


2. Λήψη απόφασης επί υποβληθέντος αιτήματος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου Κέρκυρας περί απαλλαγής των κατοίκων της περιοχής Τεμπλονίου από τα δημοτικά τέλη (φωτισμού – καθαριότητας).
Μετά από διαλογική συζήτηση το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών στις εντός οικισμού οικίες.


3. Αποσύρθηκε και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα περί λήψης απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Δ. Νεοχωρίου Δήμου Λευκιμμαίων».


4. Λήψη απόφασης περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφική – Κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης της γειτονιάς Ανεμομύλου Δήμου Κέρκυρας».
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Μωραΐτης και ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση για τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στον μελετητή σχετικά με την μελέτη. Οι βασικές κατευθυντήριες που αποφάσισε το Σώμα είναι η ένταξη της περιοχής Στρατιάς, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, η τακτοποίηση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών με τροποποίηση σχεδίου πόλεως και η διευθέτηση εκκρεμοτήτων σε οικοδομικά τετράγωνα.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.


5. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου Κατασκευή ποδηλατοδρόμων – Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας.
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Μωραΐτης και ενημέρωσε ότι η προσωρινή παραλαβή αφορά το έργο όπως δημοπρατήθηκε και βάση των μελετών που είχαν εγκριθεί στο παρελθόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το έργο παρουσιάζει προβλήματα λειτουργικά που σε επίπεδο μελέτης έχουν επιλυθεί αλλά σε επίπεδο υλοποίησης θα αντιμετωπιστούν μετά την οριστική οικονομική εκκαθάριση του έργου, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην όλη διαδικασία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μωραΐτης.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με τις αρνητικές ψήφους της «Λαϊκής Συσπείρωσης».


6. Ομόφωνα ψηφίστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην των θεμάτων που αφορούσαν την αντικατάσταση μελών στη δημοτική επιτροπή παιδείας και τις ενιαίες σχολικές επιτροπής (όχι από την Λαϊκή Συσπείρωση), την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης σύμβασης (όχι από την Λαϊκή Συσπείρωση) και την οριακή διόρθωση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (όχι από τις παρατάξεις Λαϊκή Συσπείρωση και Κερκυραίων Δήμος).