Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ομόφωνο ψήφισμα για διακοπή εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών στο «Καπαρέλι» (Κέρκυρα)

Παρουσία εκπροσώπων φορέων της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων και κατοίκων της περιοχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ασχολήθηκε με το θέμα της εγκατάστασης ιχθυοκαλλιέργειας στο «Καπαρέλι» (Κέρκυρα), για να καταλήξει μετά από και τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων σε ομόφωνα ψήφισμα, που συνάδει και με το ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων της περιοχής.
Στην αρχή της συζήτησης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, ενημέρωσε....
το σώμα για τις ενέργειας του ιδίου, σχετικά με το θέμα και αναφέρθηκε αφενός στην άσκηση προσφυγής κατά της ΚΥΑ (αναφορικά με τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών) στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωσή της και αφετέρου στην κοινοποίηση του σχετικού ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου προς κάθε αρμόδια αρχή, καθώς και στην προφορική αλλά και γραπτή επικοινωνία που είχε με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αδωνι Γεωργιάδη, από τον οποίο και ζήτησε άμεση παρέμβαση.


Το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, ομόφωνα αποφάσισε, ενσωματώνοντας και το ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων:


1. Να διακοπούν ΑΜΕΣΑ οι εκτελούμενες εργασίας της εν θέματι εταιρείας στην βραχονησίδα ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ή ΚΑΠΑΡΕΛΙ και να ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης λειτουργίας υπ’αριθμ 10861/10.146 / 17.10.2011 / Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
2. Να εφαρμοστεί ΑΜΕΣΑ η απόφαση 16-385/17.08.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και να εκτελεστούν τα εκκρεμεί πρωτοκόλλα κατεδάφισης αυθαιρέτων της υφιστάμενης μονάδας στην περιοχή ΒΑΘΥ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ της ιδίας εταιρείας.
3. Να ληφθούν ΑΜΕΣΑ μέτρα για την προστασία της βραχονησίδας ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ή ΚΑΠΑΡΕΛΙ και του ενιαίου οικοσυστήματος ΕΡΗΜΙΤΗ, όπως ήδη έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.
4. Καμία χωροθέτηση νέας ιχθυοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νήσου Κέρκυρας».
5. Να θεωρηθεί ο Φάρος, που βρίσκεται στο «Καπαρέλι» ως αρχαιολογικό μνημείο.
6. Να μη γίνει καμία νέα χωροθέτηση υδατοκαλλιέργειας στην Κέρκυρα αλλά και σε όλα τα Ιόνια Νησιά.
7. Να ελεγχθεί η άδεια εγκατάστασης της ιχθυοκαλλιέργειας, καθ’ ότι είναι άδεια από μετεγκατάσταση που δεν ισχύει.
8. Να απομακρυνθούν όλα τα υλικά (μπλόκια) που έχουν ήδη τοποθετηθεί.


Σύμφωνα με την απόφαση, το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί προς την Πολεοδομία, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της Εισαγγελία, την Κ.Ε.Δ. και όλα τα συναρμόδια υπουργεία.