Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Johannes Hahn απαντά στην Α. Γκερέκου

Απαντητική επιστολή προς τη Βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ κ. Άντζελα Γκερέκου απέστειλε ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Johannes Hahn για το έργο Ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών. Το (μεταφρασμένο) κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Βρυξέλλες, 28-11-2011
Αγαπητή κυρία Γκερέκου
Σας ευχαριστώ για την από 10 Οκτωβρίου επιστολή σας σχετικά με το έργο Ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών.
Επιθυμώ να σας ενημερώσω πως οι υπηρεσίες μου, έχουν εξετάσει λεπτομερώς την αίτηση για το εν λογω έργο και έχουν αποστείλει τις....
 παρατηρήσεις τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Εν προκειμένω, η αίτηση θα πρέπει να αναθεωρηθεί, με δεδομένο ότι συγκεκριμένα θέματα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν την επίσημη υποβολή του έργου. Για παράδειγμα, ζητήματα όπως τα εξαιρετικά πιεστικά χρονοδιαγράμματα, η συμβατότητα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, οι απαλλοτριώσεις και τα πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα, θα πρέπει να εκτιμηθούν σε βάθος. Επιπλέον, το έργο φαίνεται ότι αποτελεί σύνθεση τουλάχιστον τριών διαφορετικών υποέργων, δεδομένου ότι θέτει προς υλοποίηση περισσότερους του ενός διακριτούς στόχους.
Ο κύκλος εργασιών των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων τέτοιου βεληνεκούς, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολος. Επιπλέον, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης και της τρέχουσας συγκυρίας, έργα τέτοιου προϋπολογισμού και κλίμακας, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν (αν όχι να εξαλείψουν) τους πιθανούς κινδύνους. Κατ´ αυτό τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν την ανεπιφύλακτη υποστήριξη των αρχών, δεδομένου ότι βασικό συστατικό για την επιτυχή υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι η υποστήριξη τους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα.
Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας, να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας στη συνάντηση των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Οκτωβρίου, κατά την οποία παρουσίασα τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής 2014-2020».
Το σχόλιο της Βουλευτού:
«Η επιστολή του κ. Hahn αναδεικνύει ξεκάθαρα πλέον τις δυσκολίες που όλο το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το έργο των φραγμάτων. Δίνει επίσης μια πειστική απάντηση σε όλους όσοι το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική σχετικά με την επιλογή της τμηματικής δημοπράτησης του έργου. Τέλος, απαντά σε εκείνους οι όποιοι με τον πλέον επιπόλαιο τρόπο ισχυρίζονταν πως η Ε. Ε. «δεν έχει ιδέα» για το έργο. Τα περισσότερα από τα προβλήματα στα οποία αναφέρεται ο κ. Hahn έχουν ξεπεραστεί. Αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Δ6 του Υπουργείου Υποδομών τροποποιεί μέσω τεχνικής βοηθείας από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το τεχνικό δελτίο και τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το υποέργο των Παξών, οι αγωγοί και τα έργα αποσκλήρυνσης και αφαλάτωσης νοτιάς και κεντρικής Κέρκυρας. Παράλληλα, οι ίδιες υπηρεσίες τροποποιούν το τεχνικό δελτίο και τα τεύχη δημοπράτησης του μεγάλου έργου των φραγμάτων προκειμένου να αποσταλεί στην Ε. Ε. Το έργο ύδρευσης της Κερκύρας και των Παξών είναι από τα ελάχιστα εκείνα έργα που μας ενώνουν. Υπάρχει πάντα ο απαιτούμενος χώρος σε εκείνους που θέλουν να συνεισφέρουν δημιουργικά».