Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Αειφόρος ανάπτυξη εν μέσω κρίσης και... τρία αυγά τουρκίας από εμάς....

Στο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη στα
Ποιότητα Ζωής στα Ιόνια Νησιά» και στον άξονα προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» - θεματική προτεραιότητα «Άλλες Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις», δίνεται η δυνατότητα υποβολής από το Δήμο της Κέρκυρας ενός «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Σ.Α.Α.Χ.)», για την περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί περιοχή ΟΠΑΑΧ (ήδη από το Γ’ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων).
Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης της ΕΔΑ Π.Ι.Ν. και με δεδομένη την...
 ανάγκη προετοιμασίας για την υποβολή της Πρότασης, προγραμματίζεται ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Σχολικού Κέντρου Πλάτωνα (Νυμφές) στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου.


Παρακαλούμε για την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου ο Δήμος Κέρκυρας (συντονιστής εταίρος), να είναι σε θέση να προετοιμαστεί για την υποβολή του Επιχειρησιακού Σχεδίου και το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.


Στην συνάντηση έχουν προσκληθεί οι: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Θιναλίων, Κασσωπαίων και Φαιάκων, ΔΕΥΑ Κέρκυρας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΙΝ, Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, ΑΝΙΟΝ ΑΕ, ΕΑΣ Κέρκυρας, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων και αγροτικών Συνεταιρισμών ΔΕ Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίου, Ομοσπονδία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων