Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Κωνωποκτονία στις Δημοτικές Ενότητες Εσπερίων, Παλαιοκαστριτών και Αγίου Γεωργίου

Από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Κέρκυρας ανακοινώθηκε ότι, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της πρώτης (1ης) φάσης του έργου «Κωνωποκτονία στις Δημοτικές Ενότητες Εσπερίων, Παλαιοκαστριτών και Αγίου Γεωργίου 2011» θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών:...
Τετάρτη 24/08/2011: Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών
Πέμπτη 25/08/2011: Δημοτική Ενότητα Εσπερίων και
Παρασκευή 26/08/2011: Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου.
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι.
Η υλοποίηση των εργασιών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία: ΤΕΧΝΟΥΓΙΕΙΝΗ SERVICES Μπρετάνου Λουκία.
Εργασίες κωνωποκτονίας θα διεξαχθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας. Το πρόγραμμα αυτών θα ανακοινώνεται σταδιακά, μετά από συνεννόηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τις αναδόχους εταιρίες.