Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Κωνωποκτονία στις Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων, Κορισσίων και Μελιτειέων

Από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Κέρκυρας ανακοινώθηκε ότι, στο πλαίσιο της καταπολέμησης κουνουπιών στην φάση του ενηλίκου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες κωνωποκτονίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων, Κορισσίων και Μελιτειέων:....
1η Εφαρμογή
• 3, 4 & 5 Αυγούστου στην Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων
• 6 & 8 Αυγούστου στην Δημοτική Ενότητα Κορισσίων
• 9, 10 & 11 Αυγούστου στην Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων
Η υλοποίηση των εργασιών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρεία: ΥΓΙΕΙNΗ EXPRESS -M. ΠΑΝΑΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εργασίες κωνωποκτονίας θα διεξαχθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας. Το πρόγραμμα αυτών θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, μετά από συνεννόηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τις αναδόχους εταιρίες.