Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Η Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Ιονίων Νήσων στο ΕΣΠΑ

Την ένταξη της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Ιονίων Νήσων» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ποιος θα είναι ο εξοπλισμός
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται σε προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού για μονάδες σχετικές με την ειδική αγωγή στα Ιόνια Νησιά και συγκριμένα:...
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής τόσο συμβατικού όσο και ειδικού για πρόσβαση και χρήση της πληροφορικής από παιδιά με προβλήματα αισθητηριακά και κίνησης.
• Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανών γραφείου και οπτικοακουστικών μέσων.
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων.
• Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών επίπλωσης
• Προμήθεια και εγκατάσταση παραïατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσικοθεραπείας
• Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής.
• Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων γυμναστικής.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης.
• Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού Εξοπλισμού για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Κηπουρικής.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Κεραμικής (αγγειοπλαστικής) και κηροπλαστικής.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Υφαντικής και Ραπτικής.


Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2.221.155,11 €.