Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Σε εξέλιξη η διαβούλευση για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα σημαντικά κεφάλαια.
Στο 1o κεφάλαιο καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των....
 συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Οργανώνεται η εποπτεία τους από το κράτος μέσω εποπτικής αρχής, εθνικού μητρώου και περιοδικής αξιολόγησης.
Στο 2o οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας.


Στο 3o καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.


Στο 4o κεφάλαιο οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000 και προτείνονται νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους αγροτικούς συλλόγους.
Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=194 έως τις 20 Απριλίου 2011.