Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του Ν. 5910/1933 περί τροποποίησης του Ν.3687/1929 «περί διοίκησης των εν τω Δήμω Κερκυραίων Αγαθοεργών Ιδρυμάτων», Σας καλώ σε συνεδρίαση (6η / 2011) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη.....
 Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 20η Μαρτίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 για :


Εκλογή Μελών Αδελφάτων Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Κέρκυρας, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.