Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Νικόλαος Γεωργαράκης, συνοδευόμενος από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Ευαγγελία Σοφία, επισκέφθηκε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και είχε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα κ. Τάσο Αποστολόπουλο.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν....
 την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και, πιο συγκεκριμένα, τις νέες εκπαιδευτικές δομές που δημιουργούνται με τον Καλλικρατικό νόμο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τη μετάταξη των υπαλλήλων που στελέχωναν τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και την αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Ο κ. Αποστολόπουλος επισήμανε πως η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι επιβεβλημένη, καθώς εξυπηρετεί την ουσιαστική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών.