Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις ακτοπλοϊκές γραμμές των Ιονίων Νήσων, κατέθεσε ο Νίκος Δένδιας. Αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης:
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς: Τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας
Θέμα: Μελέτη εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα Ιόνια νησιά
Η αρχή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου αποσκοπεί στην εναρμόνιση των τιμών των εισιτηρίων των θαλασσίων μεταφορών με αυτές των.....
 χερσαίων με κύρια κριτήρια τη χιλιομετρική απόσταση και την παροχή αναλόγου επιπέδου υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντισταθμιστεί το μεταφορικό και, συνεπακόλουθα, ανταγωνιστικό μειονέκτημα της νησιωτικότητας, δια της επιδότησης με κοινοτικούς πόρους του κόστους μεταφοράς, ώστε και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών να απολαμβάνουν μεταφορικές υπηρεσίες με το ίδιο κόστος που αυτές παρέχονται στους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης μελέτης για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στην ελληνική ακτοπλοΐα από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας είναι αναγκαίο αυτή να συμπεριλάβει τις ακτοπλοϊκές γραμμές των νήσων του Ιονίου πελάγους, συνεκτιμώντας το συνολικό κόστος μεταφοράς προσώπων / υπηρεσιών προς το εθνικό κέντρο και την ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών.
Κατόπιν τούτων,
ερωτάται ο κύριος Υπουργός
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μελέτη και εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε όλα τα Ιόνια νησιά.