Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Κερκύρας για την διαχείριση των απορριμμάτων των Διαποντίων νήσων, κατέθεσε ο Νίκος Δένδιας. Αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς το Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Κερκύρας για την διαχείριση των απορριμμάτων των Διαποντίων νήσων»
Οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού του Νομού Κερκύρας περιελάμβαναν και την ενοποίηση των κοινοτήτων Ερεικούσας, Οθωνών και Μαθρακίου, ήτοι των Διαποντίων νήσων, στο νέο Δήμο Κέρκυρας. Η απορρόφηση των.....
 εν λόγω κοινοτήτων από τον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας, πέραν των αναπόφευκτων δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών για τους κατοίκους του βορειοδυτικότερου άκρου της χώρας, επιφέρει οικονομικά προβλήματα στο νέο Δήμο, καθώς υποχρεούται πλέον να καλύπτει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων των τριών νησιών στην περιοχή Τεμπλονίου Κερκύρας, όπου λειτουργεί χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων. Το ετήσιο δε κόστος της ειδικής μεταφοράς ανέρχεται στις 200.000 ευρώ.
Επειδή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται η λειτουργία ΧΑΔΑ στα Διαπόντια νησιά, γίνεται αντιληπτό ότι η κάλυψη του προαναφερθέντος ποσού από το Δήμο Κερκύρας καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής, δεδομένων αφενός των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου και αφετέρου του δραματικού περιορισμού των πιστώσεων προς την τοπική αυτοδιοίκηση που προβλέπει ο Ν. 3852/2010 και περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εξυπηρετηθούν οι διευρυμένες πλέον ανάγκες του Δήμου Κερκύρας στον τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων;
Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Δένδιας