Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Τα πρώτα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα: Σε 66 από 578 ΕΤ έλαβαν: Σπ. Σπύρου....
51,12%
Ηλ. Μπεριάτος 48,88% Αποχή: 60%.
Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών.