Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Μείζον θέμα η στέγαση περιφερειάρχη και περιφερειακών υπηρεσιών

Ο Γιάννης Γούπιος, οικονομολόγος και Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) θα βρίσκεται στην Κέρκυρα την προσεχή Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ελέγξει τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές τόσο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
Σημειώνεται ότι το θέμα της στέγασης τόσο του
 αιρετού περιφερειάρχη όσο και των περιφερειακών συμβούλων, καθώς και των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί και ως εκ τούτου ουδείς γνωρίζει σε ποιο κτήριο θα στεγαστούν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Ειδικότερα:
Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Γραφείο Περιφερειάρχη.
Β. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών.
Γ. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
Δ. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.
Ε. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
ΣΤ. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.
Ζ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η. Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.


Η έλευση του κ. Γούπιου στην Κέρκυρα, εκτός των άλλων, σκοπό έχει να καταλήξει μετά από καταγραφή, αξιολόγηση και εκτίμηση των χώρων, σε πιο κτήριο θα στεγαστεί τόσο ο αιρετός περιφερειάρχης όσο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες.