Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4,14 και 15 του Ν. 2218/94 , σας καλούμε σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού καταστήματος, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 19:00 με τo παρακάτω θέματα :....ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Οργανισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών & Διοίκησης κ.Σπ. Σκορδίλης.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομοτεχνικής Μελέτης βιωσιμότητας του ΕΚΕΚ- ΤΑΚ και διόρθωση πρακτικού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ. κ.Χρ. Άνθης


ΘΕΜΑ 3ο:Τριτεγγύηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υπερ του ΕΚΕΚ- ΤΑΚ για τη λήψη δανείου.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ. κ.Χρ. Άνθης


ΘΕΜΑ 4ο:Ρύθμιση θεμάτων του Ε.Κ.Ε.Κ. – Τ.Α.Κ. Α.Ε εν όψει της θέσπισης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ. κ.Χρ. Άνθης


ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2009
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ανάπτυξης Οικονομικών & Διοίκησης κ.Σπ. Σκορδίλης.


ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση Π.Δ.Ε /2009( Κ.Α.Π. – Επενδύσεις, Κ.Α.Π – Οδοποιία)
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.
ΘΕΜΑ 7ο : Ένταξη έργων ΣΑΝΑ/8
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.


ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Ν.Α.Κ – Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε .- Δ. Παλ/των με αντικείμενο τις « Προκαταρκτικές ενέργειες για την υποβολή πρότασης στο Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων » για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού Γέφυρα Γιατρών - Σκριπερό»
Εισηγητής: ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.


ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Ν.Α – Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε .- Δ. Αχιλλείων με αντικείμενο τις « Προκαταρκτικές ενέργειες για την υποβολή πρότασης στο Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων » για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού από διασταύρωση Μπενιτσών έως Μωραίτικα»
Εισηγητής : ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.


ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Δ. Κερκυραίων για την υλοποίηση του έργου «Τρία γεφύρια - Καμπανιόλου»
Εισηγητής : ο Αντινομάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Μελετών κ. Κ. Λέσσης.